اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

گالری تصاویر دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال ۱۳۶۵ به عنوان دانشکده پرستاری و مامایی با پذیرش ۴۲ دانشجو در رشته کاردانی پرستاری زیرنظر دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت خود را آغازکرد.

 از سال ۱۳۷۴ با جدا شدن از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، باعنوان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد فعالیت خود را ادامه داد.

 از سال ۱۳۸۴ به تدریج به تعداد رشته های این دانشکده افزوده شد به طوری که در سال ۱۳۸۷ شورای عالی گسترش دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور با ارتقاء دانشکده به دانشگاه و تاسیس سه دانشکده مستقل پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری و مامایی موافقت نمود.

در حال حاضر این دانشگاه دارای چهار دانشکده مستقل، سه مرکز تحقیقاتی، دو بیمارستان با ۳۸۷ تخت، ۱۸ مرکز خدمات جامع سلامت، ۵۰ خانه بهداشت ، حدود ۱۸۰۰ دانشجو، ۱۱۸ عضو هیئت علمی و حدود ۱۷۰۰ نفر پرسنل می باشد.


رشته ها

برای مشاهده رشته بر روی دانشکده مورد نظر کلیک فرمایید.

دانشکده پزشکی          دانشکده پرستاری             دانشکده پیراپزشکی            دانشکده بهداشت 
           

شهریه

رشتهتعداد واحدشهریه در هر ترم
رشته پزشکیتقریبا ۱۸ تا ۲۰ واحد درسی ۱۷ میلیون تومان
رشته های کارشناسیتقریبا  ۸ تا ۲۰ واحد درسی۷ میلیون تومان
رشته های کارشناسی ارشدتقریبا ۸ واحد درسی۸ میلیون تومان

 

تخفیفات و امتیاز هایی که به دانشجویان غیر ایرانی داده می شود شامل:

میزان تخفیف در هر ترم تحصیلی:

برای معدل ۱۷، ۱۰%

برای معدل ۱۸، ۲۰%

برای معدل بالای ۱۹، ۳۰%

هزینه خوابگاه ها:

اتاق ۱ نفره: ۷۸ هزار تومان در ماه

اتاق ۲ نفره: ۷۳ هزار تومان در ماه

اتاق ۳ نفره: ۵۸ هزار تومان در ماه

اتاق ۴ نفره: ۵۴ هزار تومان در ماه

اتاق ۵ نفره: ۵۱ هزار تومان در ماه

اتاق ۶ نفره: ۴۷ هزار تومان در ماه

اتاق ۷ نفره: ۴۵ هزار تومان در ماه

اتاق ۸ نفره: ۴۱ هزار تومان در ماه

اتاق ۹ نفره: ۳۶ هزار تومان در ماه

دانشجو باید مبلغ هزینه اسکان را دراول یا پایان هر ترم تحصیلی تسویه نماید.

*احتمال افزایش تا ۳۰% مبلغ هزینه اسکان فوق الذکر برای سال تحصیلی 1400-1399 وجود دارد.

هزینه غذا:

نهار و شام هر وعده برای یک نفر 1700 تومان می باشد که باید از طریق کارت تغذیه و حداقل دو روز قبل رزرو شود.

 


فایل ها

فرم پذیرش دانشجویان خارجی دانشگاه علوم پزشکی گناباد