اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده پزشکی

دانشکده پزشکی

پزشکی عمومی

ارتوپدی
اورولوژی
آسیب شناسی
بیماری های پوست
بیماری های داخلی
بیماری های عفونی
بیماری های قلب و عروق
بیماری های کودکان
بیماری های مغز و اعصاب
بیهوشی
پزشک خانواده
پزشکی اجتماعی
پزشکی هسته ای
جراحی عمومی
جراحی مغز و اعصاب
چشم پزشکی
رادیوانکولوژی
رادیولوژی
روانپزشکی
زنان و زایمان
طب اورژانس
طب کار
گوش و حلق و بینی
اعصاب کودکان
آلرژی و ایمونولوژی بالینی
بیماری های ریه
بیماری های قلب و عروق
بیهوشی و مراقبت های ویژه
جراحی پلاستیک ترمیمی سوختگی
جراحی توراکس
جراحی عروق
جراحی قلب و عروق
جراحی کودکان
روانپزشکی کودک و نوجوان
روماتولوژی بالغین
عفونی کودکان
غدد درون ریز و متابولیسم بالغین
غدد و متابولیسم کودکان
گوارش کودکان
گوارش و کبد بالغین
نفرولوژی بالغین
نفرولوژی کودکان
طب نوزادی و پیرامون تولد
خون و سرطان بالغین
انفورماتیک پزشکی
انگل شناسی
ایمنی شناسی پزشکی
آموزش پزشکی
آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
بهداشت و ایمنی مواد غذایی
بیوشیمی بالینی
تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی
تکنولوژی گردش خون
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی
روانشناسی بالینی
زیست فناوری پزشکی
ژنتیک انسانی
علوم تشریحی
علوم تغذیه
فناوری تصویربرداری پزشکی
فیزیک پزشکی
فیزیولوژی
قارچ شناسی
میکروب شناسی پزشکی
نانوفناوری پزشکی
ویروس شناسی پزشکی
انفورماتیک پزشکی
ایمنی شناسی پزشکی
باکتری شناسی پزشکی
بیوشیمی بالینی
پزشکی مولکولی
زیست فناوری پزشکی
ژنتیک پزشکی
علوم تشریحی
علوم تغذیه
فارماکولوژی
فیزیک پزشکی- گرایش پرتوهای غیر یونساز
فیزیک پزشکی- گرایش رادیوتراپی
فیزیولوژی
انفورماتیک پزشکی
ایمنی شناسی پزشکی
باکتری شناسی پزشکی
بیوشیمی بالینی
پزشکی مولکولی
زیست فناوری پزشکی
ژنتیک پزشکی
علوم تشریحی
علوم تغذیه
فارماکولوژی
فیزیک پزشکی- گرایش پرتوهای غیر یونساز
فیزیک پزشکی- گرایش رادیوتراپی
فیزیولوژی