اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای جمهوری اسلامی ایران

دانشکده داروسازی

دانشکده داروسازی

داروسازی

سم شناسی

بیوتکنولوژی دارویی
داروسازی بالینی
داروسازی سنتی
سم شناسی
شیمی دارویی
فارماسیوتیکس
فارماکوگنوزی
کنترل دارو
نانو فناوری دارویی